17.8.12

Vui vậy thôi chứ thực ra cũng chả có ý gì. Mà mình có ý gì thì chưa chắc đã có ai hiểu. Nói chung chỉ là nhảm trong một buổi tối trời.

No comments:

Post a Comment