18.10.12

Hỏi giờ


Dạo này ngôn ngữ nói chuyện của mấy đứa bạn mình xuống cấp quá thể, nhất là nói chuyện trên mạng. Mình hơi buồn, không phải vì cách tụi nó nói, mà vì tụi nó không biết mình buồn khi nói thế. Thiệt tội hết sức! 

No comments:

Post a Comment