19.6.14

30 days of writing #5: Khởi nghiệp

khoi nghiep_Fotor

Bạn mình sắp tốt nghiệp đại học và quyết định không đi làm thuê làm mướn gì sất, mở cái chòi bán bánh tráng nướng vậy à.

Sao mày không mua ly nhựa luôn mà mua ly xài một lần cho tốn? Đáp: “Ăn bánh tráng mắm nướng mà xài ly nhựa phải rửa liên tục, không bẩn lắm, tao tính hết rồi”

Mày tính làm vầy luôn, không xin việc à? Đáp: “Không. Tao làm thế này mà ổn thì cũng bằng lương đi làm.”

Mày còn bán cả bơ, khoai tây, hoa nữa à. Kinh nhờ. Đáp: “Cái gì làm ra tiền thì tao làm tất !”

Cho cái bánh tráng mỡ hành coi. Sao bánh gì dày quá dậy. Nhai muốn đứt răng. “Cái này là đặc biệt, khách bình thường thì mỏng, ai hơi đâu nướng dày chi mất công.”

Ăn cái nữa không em, bánh trứng nghen, uống xi rô hay trà đá? “Xi rô này là dâu Đà Lạt, mày ra Chợ Lớn mua cũng có xi rô dâu, mà toàn hóa chất không”

Chu cha, đảm bảo từ đầu dô đến đầu ra nhỉ. “Thì làm ăn chất lượng mà mày”

Ai ăn bánh tráng nướng hôn !

1 comment: