26.1.15

Bạn tử tế

10247299_763354313688779_5129762591984624869_n

Hôm qua thằng bạn đã dọn trống phòng để về quê. Chuyến này không như những chuyến khác. Nghỉ tết xong chẳng biết có sớm gặp lại, hay mày mâm cao cỗ đầy chốn quan trường hoặc cạo bàn giấy ở một cái văn phòng chết giẫm nào đó.

Ngẫu nhiên chúng ta gặp nhau. Dẫu rằng đôi lúc có những sự vớ vẩn chen ngang lẫn những thượng hạ chân tay với nhau, sự tử tế của mày là điều không thể phủ nhận. Nói có cái bóng đèn làm chứng.

Cũng đã có lúc tao nghĩ sự tử tế này thừa mứa như bụi và khói xe ở mảnh đất Sài Gòn này. Nhưng xin lỗi mày, tao lầm to. Sự tử tế là thứ khó kiếm nhất.

Sau đó mới là những thứ linh tinh khác – những thứ tao từng nhầm là rất quan trọng đối với mình.

2 comments: