20.3.15

Khi người chán chơi với người thì phải chơi với muông thú, cây cỏ thôi. Như Lão Hạc chơi với Cậu Vàng, Ann Darrow chơi với King Kong hay Groot cặp kè với Rocket vậy.

Chấm hết.

2 comments:

  1. Hình ảnh thật sinh động, hợp với lòng người. :D

    ReplyDelete