Showing posts with label Jim Collins. Show all posts
Showing posts with label Jim Collins. Show all posts

18.2.12

Ngày 18 tháng 2 năm 2012

Ý kiến cho rằng sự thay đổi công nghệ là nguyên nhân chính dẫn đến sự suy tàn của những công ty một thời vĩ đại (hoặc giữ  công ty mãi ở mức tầm thường) không được chứng minh bằng dữ liệu. Dĩ nhiên, một công ty không thể mãi  là người theo đôi và hy vọng trở thành vĩ đại, nhưng bản thân công nghệ không phải là nguyên nhân sâu xa của việc suy tàn hay vĩ đại. (Bàn đạp công nghệ)
(Từ tốt đến vĩ đại - Jim Collins)

17.2.12

Ngày 17 tháng 2 năm 2012

Loài cáo biết nhiều thứ nhưng loài nhím chỉ biết một thứ. Cáo là loài khôn ngoan, có thể nghĩ ra nhiều chiến lược phức tạp để lén tần công nhím... có vẻ như chắc chắn cáo sẽ thắng. Nhím ngược lại là loài thấp kém...
Cáo lặng lẽ đợi tại ngã ba đường. Nhím đang chăm chú lo việc của mình, đi ngay vào con đường cáo đang chờ... Nhím cuộn mình lại... mặc dù cáo khôn ngoan, nhím luôn là người thắng cuộc
... Suy nghĩ của họ tản mạn, trên nhiều cấp độ, và không bao giờ gắn kết suy nghĩ vào một khái niệm chung hay một tầm nhìn thông nhất. Nhím ngược lại, đơn giản hóa thế giới phức tạp thành một ý tưởng tổ chức  duy nhất, một nguyên lý căn bản hay một khái niệm có thể thống nhất và dẫn dắt mọi việc... đơn giản... đến mức giản dị thái quá... không liên quan đến ý tưởng nhím đều vô nghĩa. (Khái niệm con nhím)

... có thể dạy cho những người nông dân cách sản xuất thép, nhưng không thể dạy phong cách làm việc kiểu nông dân cho những người ngay từ đầu không có những đức tính này (Nucor)

...Vậy những người nào đã không thoát được. Ông nói: "Ồ dễ biết lắm, những người lạc quan. (Nghịch lý Stockdale)

(Từ tốt đến vĩ đại - Jim Collins)