Showing posts with label Nếu một đêm đông có người lữ khách. Show all posts
Showing posts with label Nếu một đêm đông có người lữ khách. Show all posts

26.1.12

Ngày 26 tháng 1 năm 2012

- Tại sao cậu không bảo tôi là cậu với nó cùng nhau?
- Vì bạn ấy cấm em làm thế.
- Ý nghĩ ấy thật kì cục!
- Bạn ấy sợ phản ứng của anh Nuncio ạ. Em không phải người Italia...
- Nếu cậu biết rằng tôi mốc cần cậu không phải người đồng hương với chúng tôi, khi mà cậu yêu nó và tôn trọng nó. Tất cả chúng ta đều là người ngoài của một ai đó.
(Marc và Nuncio - anh trai của Damira; trang 319; Những đứa con của tự do - Marc Levy)

Cái tên  của một tác giả nằm ngoài bìa nào có quan trọng gì? Chúng ta hãy chuyển tư duy của mình đến ba ngàn năm sau. Ai mà biết những cuốn sách nào của thời chúng ta sẽ còn được giữ lại,và ai biết những tên tác giả nào còn được người ta nhớ tới? Một vài cuốn sách sẽ vẫn lừng danh nhưng sẽ được coi là tác phẩm khuyết danh, cũng như trường ca Gilgamesh đối với chúng ta vậy; những tên tác giả khác thì người ta vẫn biết, nhưng chẳng tác phẩm nào của họ còn lại cả, như trường hợp Socrates; hoặc cũng có thể tất cả sách còn sống sót đến thời đó sẽ được người ta gán cả cho một tác giả duy nhất, bí ẩn, kiểu như Homer,
( Ermes Marana - kẻ in sách giả ;trang 154; Nếu một đêm đông có người lữ khách - Italo Calvino)