Showing posts with label Richard David Precht. Show all posts
Showing posts with label Richard David Precht. Show all posts

1.3.12

Ngày 1 tháng 3 năm 2012

Vậy có thể nói rằng: vâng, xét về khía cạnh nào đó thì chúng ta tự do, vì chúng ta hoàn toàn tự quyết về mình. Tuy nhiên sự tự do ấy bị hạn chế bởi kinh nghiệm. Chúng ta bị bủa vây bởi sự đời riêng của mình. Con người là khuôn khổ bởi chính mình. Nhưng bên trong khuôn khổ đó thì có những biến chuyển hoàn toàn khả thi. Dù vậy người ta nên tránh hình dung ra sự tự do ấy quá nhỏ hay quá lớn. Ai không dám tin mình thì người ấy sẽ không phát triển. Còn ai tận dụng hết mức sự tự do nội tại theo quan điểm của Sartre, người ấy sẽ nhanh chóng tự đòi hỏi mình quá sức. Con người không qui hoạch chính mình rồi sau đó tạo cho mình một ý chí thích hợp. Chẳng có gì lạ, khi sự đòi hỏi quá sức ấy của chủ nghĩa hiện sinh nhanh chóng hết thời như mô hình Thiên Chúa giáo đòi hỏi phải yêu thương người khác "như yêu thương chính mình", hay như sự đòi hỏi quá sức về tinh thần của chủa nghĩa xã hội.
(Tôi là ai -  và nếu vậy thì bao nhiêu - Richard David Precht)