Showing posts with label ngắn kinh. Show all posts
Showing posts with label ngắn kinh. Show all posts

10.10.12

Những cuốn sách tôi có xem qua lúc nhỏ, hầu hết đều được đọc trong nhà vệ sinh :)

Đó là một thói quen phổ biến. Tôi biết vậy. Nhưng thói quen đó, nói cho đúng, cũng có cái lợi. Việc cầm một quyển sách bất kì, vội vã chạy đến chỗ quen thuộc, lật ra ngẫu nhiên và đọc. Không còn gì tự do cho bằng. Cái thú không chỉ ở việc được cầm tự do, lật tự do. Sự sung sướng còn ở chỗ  ta không biết có thể dừng việc đọc lại lúc nào. Cũng tùy bụng tùy dạ :)

Nhưng như thế thì hơi thô thiển. Ít thô hơn là việc đọc lúc ăn. Năm ôn thi đại học, tối tối tôi thường ăn cơm nguội với nước mắm. Chẳng biết lúc đó xoay thế nào, tôi tìm được một cuốn Miếng ngon Hà Nội của Vũ Bằng. Hay kinh khiếp, nhất là vừa ăn cơm nguội mà vừa đọc. Tất nhiên đọc kiểu đó tôi cũng chỉ có thể đọc từng đoạn, từng đoạn rời rạc. Có món đọc lại nhiều lần, có món chẳng thèm ngó qua. Hồi đó tôi ấn tượng nhất với món thịt chó nhựa mận bỏ chum ném xuống ao. Đến bây giờ, sau hơn 2 năm, tôi cũng chưa biết hình thù nhựa mận như thế nào. Song ấn tượng về món đó thì tôi vẫn nhớ, rất đậm.

Tình yêu đi qua dạ dày, ai đó khôn ngoan đã bảo thế. Song văn chương, nghệ thuật lắm lúc cũng có thể đi qua dạ dày đấy chứ. Chỉ cần con người ta biết cách nuốt. Cao siêu quá mà làm gì :)